Transformovať verejné vysoké školy na akciové spoločnosti a predať minoritný balík akcií s manažérskymi právomocami

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,04 % HDP
 

Opis opatrenia

Zvážiť aj dopredaj zvyšku účasti, napríklad ak sa zmení systém financovania vysokého školstva tak, že štátne dotácie vo vysokom školstve pôjdu aj súkromným školám. Privatizáciu zrealizovať transparentne, v súťaži. Podmienkou účasti v nej by boli skúsenosti vo vysokoškolskom vzdelávaní a preukázaný úspech v ňom.

Argumenty pre

  • Štát už dnes nedokáže dostatočne efektívne participovať na riadení verejných vysokých škôl, mal by svoje obmedzené kapacity sústrediť na definíciu pravidiel pre fungovanie vysokých škôl a vymáhanie ich dodržiavania.

Argumenty proti

  • Súkromní vlastníci by pri nedokonalom regulačnom rámci mohli smerovať k "predaju titulov", k sledovaniu krátkodobých cieľov, na úkor kvality.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,3

Adresát

Sektory