Zverejňovať zoznam desatiny platcov dane z príjmu (vrátane jej výšky), ktorí zaplatili najnižšiu daň, pokiaľ ide o fyzické osoby. Právnické osoby by boli na zozname všetky

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Okrem údajov o výške zaplatenej dane by zverejnený zoznam zoradený do rebríčka obsahoval aj príslušné údaje o výške výnosov (príjmov). Postupne by sa rozširoval aj zoznam fyzických osôb. Schodnejšou alternatívou by mohlo byť rozdelenie zaplatených daní do pásiem a zverejnenie, v ktorom pásme sa daňovník nachádzal.

Argumenty pre

  • Tlak verejnosti by motivoval najmä platcov dane neadekvátne nízkej voči ich výnosom (príjmom) odviesť daň v "korektnej" výške. U fyzických osôb by sa zoznam rozširoval postupne, pričom na začiatku by obsahoval len desatinu platcov s ohľadom na riziká spojené s dopadmi na sociálny kapitál, dôveru medzi ľuďmi.

Argumenty proti

  • Pokles dôvery medzi ľuďmi, nenulové náklady opatrenia.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje zanedbateľný (ne)súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,2

Adresát

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • Radovan Kavický:Zverejniť celú databázu, vrátane DzP FO.
  • Dušan Zachar:Rozumiem zámeru nachytať v predmetnej desatine rôznych "obchádzačov a optimalizátorov" daní a odvodov, ale takéto "tabule hanby" by mohli poškodiť a demotivovať ľudí zarábajúcich minimálnu mzdu. Boli by z nich oficiálni "lúzri". A okrem toho, toto opatrenie podľa mňa porušuje zmluvnú voľnosť v pracovnoprávnych vzťahoch, nakoľko človek môže mať v zmluve zakotvený zákaz informovať o výške mzdy, avšak zo zverejnenia výšky daní sa bude dať odvodiť.