Zaviesť odvodovú odpočítateľnú položku v zdravotných odvodoch vo výške 380 Eur (čo zodpovedá navrhovanej výške minimálnej mzdy). Pri vyššom príjme sa bude "odpočítateľná položka" znižovať a zanikne pri 1,3 násobku násobku navrhovanej MM. Prechod bude lineárny. OOP sa nevzťahuje na príjmy z dohôd a príjmy SZČO.

Dopad na konsolidáciu

2015:
-0,18 % HDP
-141,4 mil. €
2016:
-0,16 % HDP
-130,9 mil. €
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
-
 

Opis opatrenia

Vplyv pozostáva z výpadku príjmov na strane zdravotných odvodov a z pozitívneho vplyvu na DPFO (z dôvodu, že odvody tvoria odpočítateľônú položku základu dane) a miernej úspory na dávke v hmotnej núdzi. Kvantifikácia neobsahuje kompenzačný mechanizmus na strane ZO.

Argumenty pre

  • Zvýšila by sa motivácia pracovať, pričom opatrenie je pomerne jednoducho realizovateľné. Pokles nezamestnanosti by mohol úplne alebo čiastočne kompenzovať výpadky verených financií vyplývajúce zo znížených odvodov.

Argumenty proti

  • Najväčším rizikom je zníženie príjmov verejných financií. Navyše, kompenzácia výpadkov príjmov verejných financií napríklad zvýšenou DPH by čiastočne mohla znížiť čistý príjem ľudí, ktorých sa opatrenie týka relatívne najviac a pôsobiť na nich demotivačne.

Miera súhlasu

-3
 
+3
zdroj: anketa

Priechodnosť

-

Adresát

Sektory