Zvýšiť platy mladým učiteľom v regionálnom školstve

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
-0,00 % HDP
 

Opis opatrenia

Zvýšiť platy mladým učiteľom v regionálnom školstve (o 30 percent pri nastupujúcich učiteľoch hneď po škole, s lineárnym poklesom podľa veku až do 35 rokov).

Argumenty pre

  • Zhoršujúce sa výsledky žiakov základných škôl v medzinárodnom porovnávaní PISA a následné analýzy svedčia o tom, že naši učitelia dosahujú slušné výsledky za veľmi nízke platy. Bez ich zvýšenia bude zhoršovanie výsledkov veľmi pravdepodobne pokračovať. Zahraničné štúdie ukazujú, že kvalitu v školstve je efektívne dosahovať príchodom kvalitnejších pedagógov, ktorých treba zaplatiť na trhu práce.

Argumenty proti

  • Ak sa zvýšia platy výhradne mladým učiteľom, starší budú možno ešte frustrovanejší a kvalita školstva môže klesnúť. Zvýšenie platov je závislé od možnosti verejných financií.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

4,4

Adresát

Sektor