Sprivatizovať služby zamestnanosti tak, aby u nás fungovala súťaž v tom, ako dokážu subjekty zabezpečiť zníženie nezamestnanosti

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Sprivatizovať služby zamestnanosti tak, aby u nás fungovala súťaž v tom, ako dokážu subjekty zabezpečiť zníženie nezamestnanosti. Súkromné firmy by súťažili v rekvalifikácii nezamestnaných, v hľadaní pracovných príležitostí a boli by odmeňované za to, koľko nezamestnaných sa im podarilo v danom čase umiestniť na trhu práce.

Argumenty pre

  • Znižovanie nezamestnanosti je relatívne ľahko definovateľný, merateľný a kontrolovateľný cieľ. Nebol by preto problém preniesť jeho dosahovanie do súťažného prostredia, pričom spoločnosť by získala na tom, že súkromné subjekty fungujúce v súťaži by boli viac motivované dosahovať tento cieľ, než štátny monopol.

Argumenty proti

  • Súťaž súkromných subjektov by mohla viesť ku hľadaniu pracovných príležitostí za každú cenu, teda aj takých, ktoré nezamestnaným dlhodobo zhoršia kvalitu života. Zmena by bola aj technicky a politicky náročná.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,7

Adresát

Sektor