Zmraziť/znížiť o 5 % bežné výdavky súdnictva v prípade, že do 10 dní nebudú zverejnené všetky rozhodnutia súdov

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Ak súdy nezverejnia všetky rozsudky do 10 dní, budú zmrazené, resp. znížené bežné výdavky súdnictva (podľa tabuľky na str. 8 Správy o plnení príjmov a čerpaní rozpočtových prostriedkov súdnictva: http://zasadnutia.sudnarada.gov.sk/data/att/996.pdf). Ministerstvo spravodlivosti rozpíše túto sankciu na príslušné súdy podľa "miery zavinenia".

Argumenty pre

  • Jedným zo základných krokov vedúcich k vyššej vymožiteľnosti práva, ku skvalitneniu súdnictva, je jeho vyššia transparentnosť. Zverejňovanie všetkých súdnych rozhodnutí je jeho nevyhnutnou podmienkou, v súčasnosti sa však neplní dostatočne. Razantný krok v tomto smere by mal prísť čo najskôr.

Argumenty proti

  • Financovanie súdnictva štátom zabezpečuje spravodlivosť v krajine. Za chyby súdov (napríklad pri zverejňovaní rozsudkov) by nemali byť potrestaní občania slabším prístupom k spravodlivosti, ktorý vyplynie zo zníženia či zmrazenia bežných výdavkov súdov.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

6,6

Adresát

Sektor