Nahradiť kolky platobnými kartami, hotovosťou

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Nahradiť povinnosť kupovania kolkov platobnými kartami, prípadne hotovosťou.

Argumenty pre

  • Kolky predstavujú zvýšené náklady na tlač, manipuláciu s nimi, ako aj na ich nákup.

Argumenty proti

  • Nie každý musí používať platobnú kartu, kolok znižuje pravdepodobnosť korupcie.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

3,4

Adresát

Sektor