Umožniť vyplácať eurofondy učiteľom za individuálny prístup ku žiakom, za pomoc zaostávajúcim

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Umožniť vyplácať eurofondy učiteľom za individuálny prístup ku žiakom, za pomoc zaostávajúcim, až budú eurofondy obmedzené, tak sa projekt môže zrušiť.

Argumenty pre

  • Učitelia nebudú vo svojej práci brzdení administratívou spojenou s projektami veľmi vzdialenými od ich pedagogických cieľov. Zvýši sa dotácia na vzdelávanie z krajín, kam odchádza veľa našich absolventov. Rovnaký princíp platí aj v rámci SR.

Argumenty proti

  • Takéto opatrenie odporuje pravidlám EÚ. Až raz skončí podpora cez eurofondy, bude mať Slovensko obrovské problémy s financovaním školstva.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,4

Adresát

Sektor