Štát by mal pravidelne porovnávať cenu za vyťažené nerasty u nás a v zahraničí, na začiatku ťažby zorganizovať tendre

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,08 % HDP
 

Opis opatrenia

Štát by mal pravidelne porovnávať cenu (verejný príjem štátu a dotknutých obcí) za vyťažené nerasty u nás a v zahraničí, na začiatku ťažby zorganizovať tendre.

Argumenty pre

  • Pri dnešnom systéme tvorby cien za vyťažené nerasty je vysoká pravdepodobnosť, že ich Slovensko nepredáva za optimálnu cenu. Spôsobuje to nielen stratu u vyťažených nerastov, ale aj zníženie potenciálu ďalšej ťažby v dôsledku odporu verejnosti.

Argumenty proti

  • Tendre aj porovnávanie cien by mohli zvýšiť náklady verejnej správy spojené s ťažobným priemyslom.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

4,4

Adresát

Sektor