Doplniť formuláre o informáciu, koľko času trvá ich vyplnenie, sťažnosti automaticky zverejniť

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,00 % HDP
 

Opis opatrenia

Každý formulár verejnej správy rozšíriť o informáciu, koľko času si vyžiada jeho vyplnenie a kam je možné nahlásiť, že trvá dlhšie, sťažnosti zverejniť automaticky.

Argumenty pre

  • Znížila by sa byrokracia, transakčné náklady, poklesol by počet a rozsah dotazníkov. Stúpla by dôveryhodnosť verejnej správy.

Argumenty proti

  • V prípade manažérsky zle zvládnutého projektu by sa mohlo stať, že by paradoxne viac informácií vo formulároch a ďalší zamestnanci prijatí na zefektívňovanie formulárov, spôsobili nárast byrokracie a nákladov na ňu.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,7

Adresát

Sektor