Liberalizácia cien osobnej dopravy na železniciach pri ponechaní zliav pre sociálne ohrozených

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Liberalizovať ceny lístkov v osobnej železničnej doprave (cestovné) so zľavami pre sociálne ohrozené skupiny (Úrad pre reguláciu železničnej dopravy: http://www.urzd.sk).

Argumenty pre

  • Ekonomicky nízka úroveň cestovného spôsobuje straty regulovaných subjektov zvyšujúce verejný dlh, pôsobí tiež demotivačne vo vzťahu k prehlbovaniu konkurenčného prostredia.

Argumenty proti

  • Rast cestovného má negatívne sociálne dopady, obmedzuje tiež potenciál dopadu pozitívnych externalít vyplývajúcich z väčšieho využívania verejnej dopravy.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-5,1

Adresát

Sektor