Znížiť zvýšenie dôchodku za odpracovanie roka po dosiahnutí veku potrebného na odchod do dôchodku zo 6 % na 3 %

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Za každý odpracovaný rok prináleží dôchodcovi zvýšenie jeho dôchodku o 6 percent. Navrhujeme toto zvýšenie znížiť na 3 percentá.

Argumenty pre

  • Slovensko je podľa aktuárnych, poistnomatematických prepočtov krajinou, v ktorej systém demotivuje vstúpiť do dôchodku predčasne a motivuje pracovať dlhšie a to v oboch prípadoch viac než je optimum. Týmto sa spoločnosť odkláňa od optimálneho riešenia, zabezpečenie na dôchodok je menej efektívne, než by mohlo byť.

Argumenty proti

  • Súčasný systém motivuje k predĺženiu veku odchodu do dôchodku, čím sa zvyšuje podiel ľudí, ktorí pracujú. Podporuje sa teda hospodársky rast.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-0,2

Adresát

Sektor