Určiť presné sankčné percento za nesprávne zaradenie položky do nákladov. Napríklad 300 percent

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Za nesprávne zaradenie položky do nákladov a teda zníženie daňového základu by bola určená presná výška sankcie v percentách z ceny položky. Napríklad 300 %.

Argumenty pre

  • V Belgicku majú dobré skúsenosti s takýmto opatrením. Pravidlá by boli jasnejšie, platiteľ daní by vedel presne, že za neoprávnené zarátanie dovolenky v cene 1000 eur do nákladov mu hrozí pokuta 3000 eur.

Argumenty proti

  • Nie každá položka je rovnako neuznateľná, pravidlo by mohlo spôsobiť, že by boli niektoré tresty neprimerane vysoké.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,7

Adresát

Sektor