Zrušiť centrálne určenú plošnú povinnú minimálnu mzdu

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,08 % HDP
 

Opis opatrenia

Minimálna mzda sa vyhlási centrálne iba orientačne. Minimálnu mzdu navrhne po konzultácii so zástupcami zamestnancov zamestnávateľ. Zamestnávateľ bude povinný zverejniť počet zamestnancov s minimálnou mzdou inou než vyhlásenou centrálne. Konečné rozhodnutie, povolenie alebo odmietnutie zamestnávateľom navrhnutej minimálnej mzdy inej než centrálne vyhlásenej, urobí obec, resp. mesto, ktoré zamestnávateľovi stanovuje daň z nehnuteľností.

Argumenty pre

  • Opatrenie umožní prispôsobiť výšku minimálnej mzdy potrebám a možnostiam regiónov, ktoré pozná lepšie samospráva než štátna správa.

Argumenty proti

  • Zníženie ochrany zamestnancov v regiónoch so zamestnávateľom/zamestnávateľmi so silne dominantným postavením na trhu práce.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,9

Adresát

Sektor