Zrušiť jeden štátny sviatok

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,05 % HDP
 

Opis opatrenia

Zrušiť jeden sviatok, krok vyhodnotiť a prípadne prijať ďalšie kroky smerujúc k zníženiu počtu sviatkov.

Argumenty pre

  • Zrušenie minimálne jedného sviatku, dňa pracovného pokoja by pomohlo v konsolidácii verejných financií a súčasne by prehovorilo do debaty o tom, či a do akej miery má sviatok vplyv na rast HDP a príjmy verejných financií.

Argumenty proti

  • Hoci má SR veľký počet sviatkov, ľudia pracujú aj cez ne a z porovnania miezd nevyplýva, že by im boli vyplácané odmeny vážne znižujúce našu konkurencieschopnosť.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,3

Adresát

Sektor