Optimalizovať zdanenie alkoholu z hľadiska zdravia a konsolidácie, najviac zvýšiť spotrebnú daň z vína

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,05 % HDP
 

Opis opatrenia

Výrazne zvýšiť spotrebnú daň z vína, o desať percent aj daň z piva a destilátov. Zdroj: Komentár IFP 09/2011: https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7988

Argumenty pre

  • Analýza IFP zo septembra 2011 dokladá, že zdaňovanie alkoholu nie je v našich podmienkach optimálne tak z hľadiska zdravotného, ako aj z hľadiska daňového, konsolidačného.

Argumenty proti

  • Ak sa vysokou spotrebnou daňou zaťaží zábava, neznamená to, že ľudia sa prestanú zabávať a budú len pracovať. Skôr si nájdu iné formy zábavy, možno zakázané a možno škodlivejšie.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,2

Adresát

Sektor