Prenajímať (predávať) pôdu zo Slovenského pozemkového fondu formou súťaže, elektronickej aukcie

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Nasledujúci text svedčí to tom, že štát prenajíma pozemky pod trhovú cenu. Tým nielen znižuje kvalitu konkurenčného prostredia, ale aj šance na konsolidáciu verejných financií: "Potreba mať vlastnú pôdu podľa J. Matouška vyplýva aj z toho, že sa zvyšujú nájmy za prenajatú pôdu. Slovenský priemer je zhruba 36 eur za hektár, no na Žitnom ostrove presahujú nájmy už 90 eur za hektár. „Rast sa nezastaví. Postupne sa budeme ďalej blížiť k nájmom v západnej Európe. V Nemecku sa za hektár platí v priemere vyše sto eur,“ hovorí bankár. Najrazantnejšie ide s nájmami za svoju pôdu nahor cirkev." Zdroj: Zdroj: Trend Dátum vydania: 5.7.2012 “Farmár, ktorý má prenajatú pôdu od štátu, môže byť šťastný. Lebo je to lacnejšie, ako keby ju mal od súkromných vlastníkov či cirkvi,“ upozorňuje Stanislav Becík, predseda Združenia agropodnikateľov v Dvoroch nad Žitavou (okres Nové Zámky). Nájom za štátnu pôdu, ktorú spravuje Slovenský pozemkový fond, však od januára 2014 vrastie z 1,5 na 2,2 percenta z jej ceny. Tým priemerné ročné nájomné za hektár vzrastie z 20 na 29 eur. No aj tak ostane nižšie ako je komerčné. Súkromní vlastníci pôdy a cirkev pýtajú neraz aj vyše sto eur." Zdroj: hnonline.sk, Dátum vydania: 5.8.2013

Argumenty pre

  • Ak je trhová cena komodity vyššia než tá, za ktorú ju predáva (prenajíma) štát na účely podnikania, s vysokou pravdepodobnosťou sa znižuje efektívnosť využívania vzácnych zdrojov, dochádza k diskriminácii nezvýhodnených konkurentov. Taktiež chýbajú peniaze potrebné na zabezpečenie udržateľnosti verejných financií.

Argumenty proti

  • Slovenskí farmári doplácajú na dotačnú politiku EÚ, inak by boli konkurencieschopní. Z hľadiska sociálneho by sa zväčšil rozdiel medzi vidiekom a mestom.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,3

Adresáti

Sektor