Spoplatniť vodu na účely zavlažovania

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,00 % HDP
 

Opis opatrenia

Voda na zavlažovanie a napájanie dobytka sa v dôsledku výnimiek čiastočne nespoplatňuje. Účinkom na ekonomiku je suboptimálna alokácia zdrojov, z nej vyplývajúca neefektívnosť a súčasne nižšie príjmy verejných financií. Zdroj: http://ekonomika.sme.sk/c/6907903/voda-na-zavlazovanie-uz-nemusi-byt-zadarmo.html

Argumenty pre

  • Okrem príspevku ku konsolidačnému úsiliu verejnej správy by sa zvýšila efektívnosť využívania vzácnych zdrojov v ekonomike, znížili by sa bariéry hospodárskej súťaže aj medzi odvetviami.

Argumenty proti

  • Slovenskí farmári doplácajú na dotačnú politiku EÚ, inak by boli konkurencieschopní. Z hľadiska sociálneho by sa zväčšil rozdiel medzi vidiekom a mestom.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-0,5

Adresáti

Sektory