Zvyšovať tlak EÚ na to, aby všetky banky na jej území poskytovali relevantné údaje daňovým úradom členských krajín EÚ

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Požadovať od EÚ prijatie pravidiel brániacich presunu finančných prostriedkov do zahraničia (daňových rajov) s cieľom vyhnúť sa daňovým povinnostiach na spôsob amerického zákona FACTA . Zvážiť zverejnenie relevantných údajov. (http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Account_Tax_Compliance_Act).

Argumenty pre

  • Ako ukazujú verejne odhalené a diskutované prípady daňových rajov ako aj prípady zavedenia kontroly zo strany krajín ako Nemecko či Rakúsko, posun k vyššej efektívnosti výberu daní v tomto smere je reálny. Vytvoril by sa tak priestor na znižovanie verejného dlhu, ako aj na zníženie daňových sadzieb podporujúce hospodársky rast a teda nepriamo aj potenciál konsolidačného úsilia.

Argumenty proti

  • Opatrenie je náročné na príslušnú kapacitu štátu, hlavným aktérom by mala byť EÚ.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,3

Adresáti

Sektory