Zmraziť peňažné príspevky na kompenzáciu ZŤP

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Zmrazenie všetkých peňažných príspevkov na kompenzáciu ZŤP na nominálnej úrovni roky 2013. Valorizáciu začať uplatňovať až v čase keď budú verejné financie na trajektórii dlhodobej stability.

Argumenty pre

  • Je to mimoriadne nepopulárne opatrenie, ale v prípade, že SR nebude schopná blížiť sa k dlhodobej udržateľnosti verejných financií, alternatívou môže byť iba riadený či neriadený bankrot krajiny. Výhodou tohto opatrenia je, že je to brzda, ktorá finančne vždy zaberie. Ak prekoná politické prekážky.

Argumenty proti

  • V prípade strednodobého a dlhodobého uplatnenia tohto opatrenia hrozia veľmi negatívne sociálne dopady u dôchodcov ale aj u zamestnancov verejnej správy. U tých navyše hrozí pokles kvality výstupov verejnej správy.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-6,1

Adresát

Sektory