Zmraziť výsluhové dôchodky

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,00 % HDP
1,0 mil. €
2016:
0,00 % HDP
1,0 mil. €
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,00 % HDP
 

Opis opatrenia

Zmrazenie všetkých výsluhových dôchodkov na nominálnej úrovni roky 2013. Valorizáciu začať uplatňovať až v čase keď budú verejné financie na trajektórii dlhodobej stability. Odhad sumy na valorizáciu na rok 2015 pre výsluhové a invalidné výsluhové dôchodky MV SR a MO SR na základe počtu poberateľov v roku 2013 a návrhu pevnej sumy valorizácie na rok 2015.

Argumenty pre

  • Je to mimoriadne nepopulárne opatrenie, ale v prípade, že SR nebude schopná blížiť sa k dlhodobej udržateľnosti verejných financií, alternatívou môže byť iba riadený či neriadený bankrot krajiny. Výhodou tohto opatrenia je, že je to brzda, ktorá finančne vždy zaberie. Ak prekoná politické prekážky.

Argumenty proti

  • V prípade strednodobého a dlhodobého uplatnenia tohto opatrenia hrozia veľmi negatívne sociálne dopady u dôchodcov ale aj u zamestnancov verejnej správy. U tých navyše hrozí pokles kvality výstupov verejnej správy.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,0

Adresát

Sektory