Pripravovať a zverejňovať rizikové analýzy platcov DPH

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,05 % HDP
 

Opis opatrenia

Štát by mal pripravovať rizikové analýzy, v ktorých by boli identifikované subjekty a oblasti, u ktorých je riziko úniku DPH najvyššie.

Argumenty pre

  • Väčšina odhalených prípadov únikov na DPH u nás a v zahraničí mala spoločné črty. Na ich základe sa dajú vytipovať najrizikovejšie subjekty, oblasti a situácie a znížiť tak výpadky na DPH, ktoré podľa odhadov môžu predstavovať v prípade SR až percentá HDP a teda môžu významne znižovať stabilitu verejných financií. Relevantné odhady týkajúce sa potenciálneho výberu DPH pochádzajú z EÚ a IFP.

Argumenty proti

  • Rizikové analýzy by v našom prostredí mohli znamenať vysoké náklady spojené s ich prípravou a v prípade predčasného zverejnenia či úniku informácií by mohli byť dokonca kontraproduktívne.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,7

Adresát

Sektory