Preskúmať možnosti Reverse Charge System DPH

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,00 % HDP
 

Opis opatrenia

Spracovať štúdiu porovnávajúcu výhody a nevýhody "Reverse Charge System" pre výber DPH, v ktorom odvádza DPH (iba rozdiel) kupujúci, nie predajca.

Argumenty pre

  • Tento systém eliminuje "karuselové" podvody.

Argumenty proti

  • Zvýšenie počtu subjektov, ktoré by sa mali stať platcami a teda by mali byť kontrolované. Zvýšenie transakčných nákladov (dodávateľ bude musieť získavať informácie o odberateľovi, ktoré v klasickom systéme nepotreboval, bude tiež od štátu preberať riziko súvisiace s nesprávnym vyhodnotením postavenia odberateľa). Rast uplatňovania tohto systému je limitovaný, keďže v trámci EÚ nie je možné naraz uplatňovať oba systémy.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,1

Adresát

Sektor