Zrušiť 13. a 14. platy vo verejnej správe, prejsť na zverejňovanie ročných platov vrátane všetkých odmien (úradníkov, prokurátorov, sudcov)

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,00 % HDP
 

Opis opatrenia

Nejde teda o rušenie, ale o presnejšie zverejňovanie informácií o príjmoch pracovníkov verejnej správy.

Argumenty pre

  • Súčasný systém zneprehľadňuje situáciu vo finančnom odmeňovaní niektorých zamestnancov verejnej správy, čo zmenšuje možnosť merania efektívnosti ich práce a teda aj "investícií" platcov daní.

Argumenty proti

  • Informácie o ročnom príjme môžu byť zle porovnateľné s príjmami v súkromnej sfére a teda môžu skresľovať situáciu.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,0

Adresáti

Sektory