Rodičovský príspevok odstupňovať podľa dĺžky nezamestnanosti

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Rodičovský príspevok postupne znižovať pre nezamestnaných dlhšie ako šesť mesiacov v roku. Opatrenie by sa týkalo detí narodených po dátume nadobudnutia účinnosti opatrenia. Ochranu detí riešiť kompenzáciou cez inštitút osobitného príjemcu.

Argumenty pre

  • Zvýšenie motivácie pracovať.

Argumenty proti

  • Riziko negatívneho sociálneho dopadu na rodiny s dlhodobo nezamestnanými rodičmi.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-3,0

Adresát

Sektory