Rodičovský príspevok nevyplácať desatine rodičov s najvyšším príjmom a znižovať postupne štvrtine rodičov s najvyšším príjmom

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Rodičovský príspevok nevyplácať desatine rodičov s najvyšším príjmom, postupne ho potom znižovať tak, aby sa v plnej miere vyplácal trom štvrtinám rodičov s najnižším príjmom.

Argumenty pre

  • Návrh vychádza z tézy, že rodičovské príspevky majú pre spoločnosť znižujúci sa výnos s rastúcim príjmom prijímateľov.

Argumenty proti

  • Dlhodobo bude mať takáto filozofia demotivačné účinky. Veľké množstvo opatrení zdaňujúcich", či inak oberajúcich o peniaze vyššie zarábajúce skupiny budú nivelizovať príjmy celej spoločnosti, zvyšovať jej rovnosť nie podľa princípu "za rovnakú prácu rovnaká pláca", ale "rovnaká pláca".

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,3

Adresát

Sektory