Finančne motivovať úrady práce a ich zamestnancov, prípadne súkromné firmy na znižovaní nezamestnanosti v najhoršie postihnutých regiónoch

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Podstatným problémom bude zabezpečiť, aby bola pridaná hodnota odmenených subjektov meraná dostatočne kvalitne, presne.

Argumenty pre

  • V podmienkach Slovenskej republiky sa aktívne politiky trhu práce ukázali ako neefektívne, pričom v niektorých krajinách efektívnymi sú. Keďže nemáme k dispozícii štúdie, ktoré by dokázali identifikovať príčiny týchto rozdielov, mohla by finančná motivácia naviazaná na kvalitne zmerané výsledky aktívnej politiky trhu práce, pomôcť. V Nemecku napríklad špecializované Centrá, ktoré podpisujú s nezamestnanými zmluvy, kde sa obe strany zaväzujú, že v prospech oboch strán je dôležité nájdenie práce čo najskôr. Ak sa im to nepodarí, pracovníci centra prídu o províziu a nezamestnaní o časť príspevku. http://ekonomika.sme.sk/c/6857829/preco-nemci-nemaju-problem-s-pracou-a-my-ano.html#ixzz2Y4JjNFLB

Argumenty proti

  • Vzhľadom na relatívne vysokú mieru korupcie a klientelizmu (podľa väčšiny medzinárodných prieskumov) a zlých skúseností s aplikáciou aktívnych politík trhu práce u nás, existuje veľká pravdepodobnosť , že finančná podpora do takéhoto projektu by skončila na účtoch lobistov.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,8

Adresáti

Sektory