Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické osoby na úrovni 22 % (zrušiť doterajšiu základnú sadzbu 19 % a sadzbu 25 % pre vysoké príjmy)

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,30 % HDP
238,9 mil. €
2016:
0,30 % HDP
253,5 mil. €
dlhodobo:
0,30 % HDP
 
Poznámka: DPFO je podielovou daňou a bez dodatočnej úpravy percenta podielu územnej samosprávy se nemusí priamo premietnúť v konsolidácii VS (predpoklad, že územná samospráva nekonsoliduje). Predpoklady kvantifikácie: časť vplyvu sa neprejaví na konsolidácii (cca 1%) z dôvodu vyššej daňovej asignácie, ktorá však je súčasťou akruálneho výnosu dane. V prípade SZČO sa uvažovalo s negatívnymi dnyamickým efektmi na úrovni 40% (tj. len 60% statického vplyvu premietnutý v kvantifikácii).
Zdroj prepočtov: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Opis opatrenia

DPFO je podielovou daňou a bez dodatočnej úpravy percenta podielu územnej samosprávy se nemusí priamo premietnúť v konsolidácii VS (predpoklad, že územná samospráva nekonsoliduje). Podľa NRVS 2015 -2017 podiel obcí na DPFO predstavuje 68,5% a VÚC 29,2%. Predpoklady kvantifikácie: časť vplyvu sa neprejaví na konsolidácii (cca 1%) z dôvodu vyššej daňovej asignácie, ktorá však je súčasťou akruálneho výnosu dane. V prípade SZČO sa uvažovalo s negatívnymi dnyamickým efektmi na úrovni 40% (tj. len 60% statického vplyvu premietnutý v kvantifikácii).

Argumenty pre

  • Je to opatrenie rušiace progresivitu zdanenia fyzických osôb s výhodami rovnej dane, ako je napríklad relatívne zníženie demotivácie osôb s vyššími príjmami či relatívne zníženie ich motivácie k "daňovej optimalizácii".

Argumenty proti

  • Zvýšenie daní má tendenciu spomaľovať hospodársky rast a zvyšovať nezamestnanosť. Osobitne zvýšenie dane z príjmu pôsobí na ekonomické aktivity viac demotivačne než napríklad zvýšenie daní z nehnuteľností či nepriamych daní.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje značný nesúhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,8

Adresáti

Sektor