Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické osoby na úrovni 21 % (zrušiť doterajšiu základnú sadzbu 19 % a sadzbu 25 % pre vysoké príjmy)

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,17 % HDP
131,5 mil. €
2016:
0,17 % HDP
139,3 mil. €
Poznámka: DPFO je podielovou daňou a bez dodatočnej úpravy percenta podielu územnej samosprávy se nemusí priamo premietnúť v konsolidácii VS (predpoklad, že územná samospráva nekonsoliduje). Predpoklady kvantifikácie: časť vplyvu sa neprejaví na konsolidácii (cca 1%) z dôvodu vyššej daňovej asignácie, ktorá však je súčasťou akruálneho výnosu dane. V prípade SZČO sa uvažovalo s negatívnymi dnyamickým efektmi na úrovni 40% (tj. len 60% statického vplyvu premietnutý v kvantifikácii).
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,17 % HDP
 

Opis opatrenia

DPFO je podielovou daňou a bez dodatočnej úpravy percenta podielu územnej samosprávy se nemusí priamo premietnúť v konsolidácii VS (predpoklad, že územná samospráva nekonsoliduje). Podľa NRVS 2015 -2017 podiel obcí na DPFO predstavuje 68,5% a VÚC 29,2%. Predpoklady kvantifikácie: časť vplyvu sa neprejaví na konsolidácii (cca 1%) z dôvodu vyššej daňovej asignácie, ktorá však je súčasťou akruálneho výnosu dane. V prípade SZČO sa uvažovalo s negatívnymi dnyamickým efektmi na úrovni 40% (tj. len 60% statického vplyvu premietnutý v kvantifikácii).

Argumenty pre

  • Je to opatrenie rušiace progresivitu zdanenia fyzických osôb s výhodami rovnej dane, ako je napríklad relatívne zníženie demotivácie osôb s vyššími príjmami či relatívne zníženie ich motivácie k "daňovej optimalizácii". Pozitívne konsolidačné dopady ako aj negatívne dopady na hospodársky rast sú relatívne jednoducho a spoľahlivo vyhodnotiteľné s možnosťou následnej korekcie.

Argumenty proti

  • Zvýšenie daní má tendenciu spomaľovať hospodársky rast a zvyšovať nezamestnanosť. Osobitne zvýšenie dane z príjmu pôsobí na ekonomické aktivity viac demotivačne než napríklad zvýšenie daní z nehnuteľností či nepriamych daní. Opatrenie zvyšuje motiváciu časti fyzických osôb (SZČO) registrovať sa ako právnické z dôvodu daňovej výhodnosti a to aj v prípadoch zvyšujúcich transakčné náklady, v prípadoch nevýhodných pre spoločnosť napríklad v dôsledku zvýšenej byrokracie.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje mierny nesúhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,1

Adresáti

Sektor