Zrušiť výnimky v pravidlách pre spotrebnú daň zo zemného plynu

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,02 % HDP
17,3 mil. €
2016:
0,02 % HDP
17,7 mil. €
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Zrušiť výnimky v pravidlách pre spotrebnú daň zo zemného plynu. Statický prepočet na základe údajov z daňových priznaní.

Argumenty pre

  • Opatrenie by malo pozitívny konsolidačný efekt. Výnimky v pravidlách pre odvod spotrebnej dane deformujú konkurenčné prostredie, znižujú efektívnosť alokácie zdrojov, pomáhajú zväčšovať priestor pre klientelizmus v spoločnosti na "samonosnú úroveň". Odborné analýzy, ktoré by presvedčivo zdôvodnili dlhodobú spoločenskú výhodnosť týchto výnimiek neexistujú.

Argumenty proti

  • Nie je isté, že daň bez výnimiek je pre firmy, ekonomiku a celú spoločnosť lepšia než daň s dobre premyslenými a zdôvodnenými výnimkami. Zrušenie výnimiek by síce umožnilo spoločnosti rozdeliť si čiastočne efekty vyplývajúce z administratívne určených zvýhodnení a teda aj zvýšených ziskov, otázne ale je, či by nebol konečným efektom tohto opatrenia nárast cien elektriny pri súčasnom náraste neefektívnosti výdavkov verejných financií.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,2

Adresát

Sektor