Zvážiť zrušenie výnimky pre zverejňovanie zmlúv pre štátne firmy z dôvodu poškodenia ich konkurencieschopnosti - viď letisko, pošta atd

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Znova posúdiť efektívnosť výnimky zo zverejňovania zmlúv pre štátne podniky z dôvodu možného poškodenia ich konkurencieschopnosti. Časť výnimiek ponechať v závislosti od hospodárskych výsledkov firiem. Napríklad ak sú tri roky v zisku, znamená to, že firma sa snaží konkurovať iným. Naopak dlhodobá strata skôr naznačuje, že firma žije z verejných financií a teda patrí skôr do režimu vhodného pre jej orgány.

Argumenty pre

  • Výnimky znižujú možnosti verejnej kontroly efektívnosti spravovania podnikov s majetkovou účasťou verejnej správy.

Argumenty proti

  • Zverejnenie môže znížiť konkurencieschopnosť dotknutých subjektov, osobitne ak pôsobia v konkurenčnom prostredí.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,8

Adresát

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • Dušan Zachar:Určité riziká existujú pri plošnom zverejňovaní všetkých zmlúv (viď napr.: www.ineko.sk/file_download/541), avšak vo verejnom sektore sú klady zverejňovania väčšinou väčšie ako zápory.