Plošne zvýšiť sadzby daní z nehnuteľností na dvojnásobok

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,37 % HDP
296,5 mil. €
2016:
0,37 % HDP
307,0 mil. €
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,41 % HDP
 

Opis opatrenia

Zákonom stanoviť zvýšenie daní z nehnuteľností na dvojnásobnú úroveň. Pozitívny vplyv je vo výške súčasného rozpočtovaného výnosu dane z nehnuteľností a je znížený o odhadovaný negatívny vplyv na daň z príjmu, nakoľko zaplatená daň z nehnuteľností predstavuje daňovo uznateľný náklad.

Argumenty pre

  • Slovensko má dlhodobo v porovnaní s priemernými vyspelými krajinami vážnejšie problémy s výberom daní. Dane z nehnuteľností, ktorých platenie je relatívne jednoducho kontrolovateľné a vymáhateľné však máme jedny z najnižších v OECD. Zvýšenie týchto daní by pomohlo konsolidácii verejných financií, len minimálne by obmedzilo ekonomické aktivity, bolo by "sociálne spravodlivé", prenieslo by výraznejšiu časť zodpovednosti za výber daní a vysvetľovanie jeho potreby na lokálnu úroveň a zvýšilo by motiváciu samospráv angažovať sa v ekonomickom rozvoji ich regiónu.

Argumenty proti

  • Nárazové centrálne zvýšenie daní z nehnuteľností by mohlo mať silné negatívne sociálne dopady, keďže by bolo uskutočnené bez ohľadu na miestne špecifiká, súčasne by znížilo stabilitu prostredia, v ktorom verejná správa, firmy aj jednotlivci robia svoje ekonomické rozhodnutia.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-2,9

Adresát

Sektor