Zaviesť odvod vo výške 9 % z výkupných cien elektriny vyrobenej zo slnka

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,01 % HDP
10,0 mil. €
2016:
0,01 % HDP
10,0 mil. €
Poznámka: Výnos odvodu je počítaný na základe skutočnej výroby elektriny z dotknutých zdrojov v roku 2012 (ÚRSO), avšak znížený na 90-percentnú úspešnosť výberu. Riziko predstavuje najmä zavedenie poplatku ÚRSO za rezervovanú kapacitu, ktorý môže výrazne znížiť tržby výrobcov elektriny z PV, čo by spôsobilo potrebu znížiť sadzbu odvodu. Efekt poplatku ÚRSO na výnos odvodu nie je započítaný, podľa odhadov IFP predstavuje asi -10 mil. eur.
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Zaviesť osobitný odvod vo výške 9 % z výkupnej ceny z výkupných cien elektriny vyrobenej zo slnka v inštaláciách zapojených v roku 2010 a v 1. polroku 2011.

Argumenty pre

  • Náklady na výrobu elektrickej energie vyrobenej zo slnka sú vysoké, preto je otázna efektívnosť podpory tohto zdroja.

Argumenty proti

  • Ďalšie zaťaženie výroby elektriny štátom ju môže ešte viac predražiť, zníži sa stabilita podnikateľského prostredia, predvídateľnosť pravidiel. Je to zmena "uprostred hry". Riziko tiež predstavuje zavedenie poplatku ÚRSO za rezervovanú kapacitu, ktorý môže výrazne znížiť tržby výrobcov elektriny z PV, čo by spôsobilo potrebu znížiť sadzbu odvodu. Efekt poplatku ÚRSO na výnos odvodu nie je započítaný, podľa odhadov IFP predstavuje asi -10 mil. eur.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,6

Adresát

Sektory