Zvýšiť plat učiteľov na základných a stredných školách na priemer vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov

Dopad na konsolidáciu

2015:
-0,65 % HDP
-513,1 mil. €
2016:
-0,63 % HDP
-526,0 mil. €
Poznámka: Zvýšenie mzdy pedagogického zamestnanca regionálneho školstva na priemer mzdy zamestnanca s vysokoškolským zamestnaním druhého stupňa. Mzdy zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa pre roky 2014 a 2015 sú vypočítané z dát z roku 2012 indexovaných rastom nominálnych miezd v hospodárstve. Počty pedagogických zamestnancov regionálneho školstva pochádzajú z rozpočtu na roky 2013 - 2015.
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
-0,00 % HDP
 

Opis opatrenia

Zvýšenie priemernej mzdy pedagogických zamestnancov regionálneho školstva na úroveň 100 % priemernej mzdy zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa; rozdiel oproti návrhu rozpočtu na roky 2015 a 2016.

Argumenty pre

  • Pomer platov slovenských učiteľov k platom ľudí s iným vysokoškolským vzdelaním dramaticky zaostáva za týmto parametrom v zahraničí. Platí pritom, že náklady na naše školstvo sú v pásme, v ktorom podľa OECD ich zvýšenie bežne znamená aj zlepšenie kvality vzdelávania.

Argumenty proti

  • Verejné financie SR sú dlhodobo len ťažko udržateľné, krátkodobo narážajú na pravidlá "dlhovej brzdy" a medzinárodne dohodnuté pravidlá.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

4,1

Adresáti

Sektory