Znížiť počet učiteľov v základných a stredných školách o 5 %

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,06 % HDP
46,8 mil. €
2016:
0,06 % HDP
46,8 mil. €
Poznámka: Jednorázové zníženie počtu pedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 5 % v roku 2014 voči počtu stanovenému v rozpočte na roky 2013 - 2015.
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,04 % HDP
 

Opis opatrenia

Zníženie počtu pedagogických zamestnancov regionálneho školstva oproti rozpočtu na roky 2015 a 2016 o 5 %.

Argumenty pre

  • Zníženie počtu učiteľov je jedným z nástrojov, ktoré by mohli umožniť rast priemerných miezd bližšie k úrovni bežnej vo vyspelých krajinách. Medzinárodné porovnania počtov žiakov pripadajúcich na jedného učiteľa ukazujú, že takýmto krokom by sme "nevybočili z priemeru".

Argumenty proti

  • Štát nemá vhodné nástroje, ktorými by mohol dosiahnuť zníženie počtu učiteľov a keby sa to aj podarilo, nie je jasné, či by bolo takto zabezpečené zvýšenie kvality vzdelania u nás.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-4,4

Adresáti

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • anonymný komentár:Technicky ťažko realizovateľné. Štát nie je zamestnávateľom väčšiny učiteľov, ktorých sa návrh zrejme týka.