Zverejňovať manažérske zmluvy u podnikov s majetkovou účasťou verejnej správy. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ak teda zmluva nebude zverejnená, nebude ani platná

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,00 % HDP
 

Opis opatrenia

Zverejňovať kompletné manažérke zmluvy u podnikov s majetkovou účasťou verejnej správy užívateľky komfortným spôsobom umožňujúcim ich ďalšie spracovanie. Zverejňovať aj ich dodatky. Dosiahnuť tak stav, v ktorom bude verejnosť informovaná o všetkých aktuálnych či budúcich finančných benefitoch vyplývajúcich manažérom zo vzťahu s príslušným podnikom.

Argumenty pre

  • V praxi sa stáva, že pri veľkých benefitoch vyplácaných najmä bývalým manažérom nie je ľahké identifikovať, kto je za neefektívny prípad zodpovedný. Okamžité zverejnenie by tento problém minimalizovalo a viedlo k zvýšeniu priestoru pre konsolidáciu verejných financií.

Argumenty proti

  • Opatrenie by mohlo demotivovať schopných ľudí riadiť podniky s majetkovou účasťou verejnej správy.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

3,4

Adresáti

Sektory