Zmraziť valorizujúce sa sociálne dávky na podporu rodiny

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,00 % HDP
2,2 mil. €
2016:
0,02 % HDP
14,3 mil. €
Poznámka: Dávky na podporu rodiny, ktoré sa každoročne (od 1. januára) vyhláškou valorizujú o koeficient, ktorým sa upravujú sumy životného minima: prídavok na dieťa (+ príplatok k prídavku na dieťa), rodičovský príspevok, príspevky náhradnej starostlivosti (bez daňového bonusu). Opatrenie predstavuje zmrazenie valorizácie uvedených dávok v roku 2014. Predpoklady pre výpočet úspory: počet poberateľov/detí - dáta MPSVR; valorizácia dávok - nízkopríjmová inflácia (prognóza IFP - jún 2013).
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Zmrazenie sociálnych dávok na podporu rodiny na nominálnej úrovni roku 2013. Valorizáciu začať uplatňovať až v čase keď budú verejné financie na trajektórii dlhodobej stability. Dávky na podporu rodiny, ktoré sa každoročne (od 1. januára) vyhláškou valorizujú o koeficient, ktorým sa upravujú sumy životného minima: prídavok na dieťa (+ príplatok k prídavku na dieťa), rodičovský príspevok, príspevky náhradnej starostlivosti (NS) a daňový bonus (DB). Opatrenie predstavuje zmrazenie valorizácie uvedených dávok na rok 2016 (v prípade DB a NS od 1.7., resp. 1.9. 2015). V roku 2015 sa nevalorizuju kvôli "zamrazeniu" životného minima. Predpoklady pre výpočet úspory: počet poberateľov/detí - dáta MPSVR; valorizácia dávok - nízkopríjmová inflácia (prognóza IFP - jún 2014).

Argumenty pre

  • Je to mimoriadne nepopulárne opatrenie, ale v prípade, že SR nebude schopná blížiť sa k dlhodobej udržateľnosti verejných financií, alternatívou môže byť iba riadený či neriadený bankrot krajiny. Výhodou tohto opatrenia je, že je to brzda, ktorá finančne určite zaberie. Ak prekoná politické prekážky.

Argumenty proti

  • V prípade strednodobého a dlhodobého uplatnenia tohto opatrenia hrozia veľmi negatívne sociálne dopady na rodiny, veľmi pravdepodobne aj na demografický vývoj.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-2,4

Adresát

Sektor