Zrušiť vyplácanie vianočného príspevku

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,08 % HDP
65,0 mil. €
2016:
0,08 % HDP
65,0 mil. €
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,07 % HDP
 

Opis opatrenia

Úplne zrušiť vyplácanie vianočného príspevku všetkým starobným dôchodcom.

Argumenty pre

  • Vianočné príspevky dôchodcom predstavujú neplánované výdavky verejných financií, systém s nimi dlhodobo evidentne nerátal. Navyše, miera rizika chudoby podľa ekonomickej aktivity (SILC 2011) je pri dôchodcoch na úrovni pracujúcich, výrazne nižšia ako pri nezamestnaných a iných neaktívnych. Ak už štát chce zvýšiť starobné dôchodky, mal by to urobiť v súlade so systémom, napríklad cez valorizáciu.

Argumenty proti

  • Časti dôchodcov sa zhorší sociálna situácia.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-3,0

Adresát

Sektory