Obmedziť a v niektorých prípadoch úplne zastaviť poskytovanie investičných stimulov súkromným firmám tak, aby celková výška predstavovala 25 % súčasnej úrovne

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,00 % HDP
2,6 mil. €
2016:
0,01 % HDP
10,7 mil. €
Poznámka: Predpoklad: nová štátna pomoc v danom roku schválená vo výške priemeru čerpania v rokovch 2010-12, indexovaná o nom. rast HDP. Predpoklad 10 % čerpania schválenej pomoci v prvom roku, 30 % v druhom a treťom roku.
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Zásadné zníženie investičných stimulov. Predpoklad: nová štátna pomoc v danom roku schválená vo výške priemeru čerpania v rokovch 2010-12, indexovaná o nom. rast HDP. Predpoklad 10 % čerpania schválenej pomoci v prvom roku, 30 % v druhom a treťom roku.

Argumenty pre

  • Investičné stimuly zvýhodňujú subjekty či výrobky alebo komodity na úkor konkurentov. Celá ekonomika sa tak stáva menej efektívnou, menej konkurencieschopnou. Rastú ceny, klesajú mzdy, zvyšuje sa nezamestnanosť. Stimuly sa často realizujú do odvetví, ktoré sú menej progresívne, majú menší potenciál dlhodobého rozvoja. Deje sa to samozrejme na úkor rozvoja služieb a poznatkových odvetví, ktoré dotácie nielen financujú, ale sú takto aj oberané o zdroje (tým, že poznatková firma zaplatí jedného človeka firme dlhodobo neschopnej konkurencie, súčasne o jedného príde, je to takzvaný šesťbodový zápas). Riešenie nespočíva v kompenzácii dotovaním perspektívnej časti ekonomiky (napríklad poznatkovej), ale v znížení dotácií napríklad poľnohospodárstvu a priemyslu. Perspektívna časť ekonomiky sa rozvinie aj bez dotácií, ak nebude zaťažovaná financovaním neefektívnych odvetví a firiem. Neperspektívne odvetvia a firmy ohrozujú konsolidáciu verejných financií jednak tým, že dostávajú dotácie a jednak tým, že ich produkcia býva relatívne drahá, čím znižuje výšku potenciálnych daní a odvodov.

Argumenty proti

  • Zastavenie stimulov by mohlo mať negatívne sociálne dopady na celý región. Zastavenie stimulov by obralo štát o možnosť podporovať odvetvia, o ktorých perspektíve je presvedčený a ktoré súčasne nedokáže dostatočne rozvinúť trh a súkromní investori.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

4,0

Adresáti

Sektor