Zrušiť príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,04 % HDP
33,1 mil. €
2016:
0,04 % HDP
35,4 mil. €
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,06 % HDP
 

Opis opatrenia

Zrušiť príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa.

Argumenty pre

  • Je správne, že štát podporuje rodinu, mal by to však robiť systémovo, dlhodobo a stabilne, nie jednorázovo.

Argumenty proti

  • Príplatok pomáha rodinám pokryť časť jednorazových nákladov spojených s narodením dieťaťa, jeho zrušenie môže mať negatívny dopad na demografický vývoj.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje zanedbateľný (ne)súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-0,2

Adresát

Sektory