Zrušiť zákonom definované minimálne mzdové nároky lekárov a sestier

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,02 % HDP
19,0 mil. €
2016:
0,02 % HDP
19,0 mil. €
Poznámka: Výška možnej úspory predstavuje ušetrené prostriedky v prípade, že sa nebude realizovať posledná etapa zvyšovania miezd lekárov, a platy sestier a pôrodných asistentiek sa nebudú valorizovať o rast minimálnej mzdy. Predpoklad udáva maximálnu možnú úsporu oproti prípadu dodržania všetkých zákonných nárokov. V skutočnosti však úsporu v tejto výške nemožno očakávať, pretože dopad na verejné financie bol zmiernený ďalšími, prevažne administratívnymi opatreniami (prepúšťanie, zmena pracovného zaradenia, a iné). Celková úspora je medzi roky 2014 a 2015 rozdelená rovnakým pomerom.
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Zrušiť zákonom definované minimálne mzdové nároky lekárov a sestier. Kvantifikácia porovnáva úsporu voči roku 2014. Prepoklad nezmeneného počtu lekárov a nenavýšenia koeficientu základnej zložky mzdy u lekárov vykonávajúcich špecializované pracovné činnosti v roku 2015 na 2,3 násobku priemernej mesačnej mzdy SR spred dvoch rokov.

Argumenty pre

  • Zákonná povinnosť spôsobuje neudržateľnú situáciu vo financovaní zdravotníctva a teda aj vo verejných financiách.

Argumenty proti

  • Bez takejto zákonnej ochrany by lekári a sestričky masovo odchádzali zo Slovenska, navyše, tieto povolania by prestali byť atraktívne pre kvalitných kandidátov.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-2,0

Adresát

Sektory