Zverejňovať spárované údaje o príjmoch na jednej strane a na druhej strane o zaplatených daniach a o odvodoch za jednotlivých anonymných platcov daní

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Anonymne podľa jednotlivých fyzických aj právnických osôb zverejniť spárované údaje o zdaniteľných príjmoch a základoch daní na jednej strane a zaplatených daniach a odvodoch do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne na strane druhej. Údaje buď zoradiť do rebríčka, alebo zverejniť spôsobom, ktorý komfortne umožňuje ďalšie strojové spracovanie.

Argumenty pre

  • Verejná databáza by umožnila nielen priebežný monitoring toho, aké dane a odvody platia jednotlivé príjmové skupiny, ale indikovala by aj možné systémové nedostatky. Napríklad existenciu výnimiek, medzery v predpisoch, polohu na Lafferovej krivke atď. Zvýšila by sa tak efektívnosť výberu daní a odvodov čo umožní rýchlejšie znižovanie verejného dlhu, ale aj minimalizáciu negatívnych dopadov daňovo-odvodového zaťaženia na hospodársky rast či zamestnanosť.

Argumenty proti

  • Opatrenie má nenulové náklady, mohlo by znížiť sociálny kapitál dôveru medzi ľuďmi, zhoršiť vzťahy.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,6

Adresát

Sektory