Zvýšiť spotrebnú daň za naftu na úroveň dane za benzín

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,10 % HDP
75,9 mil. €
2016:
0,09 % HDP
78,6 mil. €
Zdroj prepočtov: Národná banka Slovenska
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,08 % HDP
 

Opis opatrenia

Zvýšenie spotrebnej dane za nafty na úroveň benzínu: http://www.benzin.sk/index.php?selected_id=97&article_id=33

Argumenty pre

Argumenty proti

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,2

Adresát

Sektory