Ďalšia deregulácia regulovaných povolaní, komôr

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Preskúmať opodstatnenosť zákonom zriadených komôr a regulácie povolaní. Následne prípadne pristúpiť v oboch prípadoch k ďalšej deregulácii. Napríklad skrátenie koncipientskej praxe advokátov: http://www.rozhlas.sk/spravy/Preukazovanie%20majetku/Koncipientska-prax-advokatov-?l=2&i=62650&p=1

Argumenty pre

  • Povinné členstvo v komorách ako aj časť regulácie povolaní je prekážkou v podnikaní, znižuje daňovo-odvodový potenciál ekonomiky. Povinnosti vyplývajúce z predmetných regulácií sú formálne a v skutočnosti nechránia spotrebiteľa, spoločnosť, nezabezpečujú kvalitu, ale chránia a zabezpečujú etablované subjekty.

Argumenty proti

  • Ustanovenia regulácie povolaní a povinné členstvo v komorách zabezpečuje ochranu záujmov spoločnosti, ktorú nedokáže lepšie zabezpečiť štát ani trh.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,1

Adresát

Sektor