Zvýšiť DPH na 22 percent

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,55 % HDP
439,8 mil. €
2016:
0,55 % HDP
457,2 mil. €
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,50 % HDP
 

Opis opatrenia

Zvýšiť DPH na 22 percent zo súčasných 20. Ide o statický prepočet, v ktorom nie je zohľadnený napríklad negatívny vplyv zvyšovania daní na spotrebu. Dopad sa počíta oproti návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 - 2017.

Argumenty pre

Argumenty proti

  • Zvýšenie DPH predraží spotrebu a bude pôsobiť demotivačne. Hoci nie natoľko ako daň z príjmu. Navyše, zvýšenie DPH aj tak väčšinou vyvolá potrebu kompenzácií sociálne slabším a nemá teda ani zďaleka taký konsolidačný účinok, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Rizikom je aj zvýšenie únikov DPH.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje zanedbateľný (ne)súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,2

Adresát

Sektory