Umožniť zdravotným poisťovniam ponúknuť spoluúčasť vo forme tzv. deductible (horný limit pre výdavky v hotovosti, ktoré pacient musí zaplatiť predtým, než za neho začne platiť poisťovňa) a odlíšiť sa tak vo výške poistných platieb pre jednotlivých poistencov v závislosti od výšky spoluúčasti (čím vyššia spoluúčasť, tým nižšia poistná platba)

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,07 % HDP
 

Opis opatrenia

Umožniť zdravotným poisťovniam ponúknuť spoluúčasť vo forme tzv. deductible (horný limit pre výdavky v hotovosti, ktoré pacient musí zaplatiť predtým, než za neho začne platiť poisťovňa) a odlíšiť sa tak vo výške poistných platieb pre jednotlivých poistencov v závislosti od výšky spoluúčasti (čím vyššia spoluúčasť, tým nižšia poistná platba). Pri zavádzaní spoluúčasti v širšom rozsahu adekvátne znížiť odvody na povinné zdravotné poistenie tak, aby bol vplyv na verejné financie únosne pozitívny. Sociálne slabších, chronicky chorých a starších pacientov chrániť pred neúnosnými výdavkami v hotovosti. Využívať pritom najmä limity pre maximálne výdavky v hotovosti. Preferovať jednoduchú formu ochrany. Riadiť a kontrolovať zložitú štruktúru ochrany (napr. rôznu výšku limitov pre rôzne časové obdobia, tovary a služby, alebo skupiny pacientov), je totiž administratívne náročné a pre pacientov neprehľadné. Zoznam výnimiek a maximálnych limitov zverejňovať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme na internete.

Argumenty pre

  • Dobre informovaný a motivovaný pacient dokáže zvýšiť efektívnosť celého systému financovania zdravotníctva. V prospech seba, verejných financií, poisťovní, aj poskytovateľov.

Argumenty proti

  • Spoluúčasť, osobitne v hotovosti, je pre väčšinu pacientov neúnosná, navyše pacienti nedokážu s informáciami pracovať rovnako kvalitne ako špičkoví odborníci, môžu preto svojimi rozhodnutiami znížiť efektívnosť systému.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-0,6

Adresát

Sektory