Zaviesť spoluúčasť pacienta vo forme percenta z účtovanej ceny, resp. z maximálnej ceny regulovanej štátom (10 % vo výške nákladov v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, 20 % nákladov na vyšetrenie a liečbu v zariadeniach ambulantnej starostlivosti).

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,16 % HDP
 

Opis opatrenia

Zaviesť spoluúčasť pacienta vo forme percenta z účtovanej ceny, resp. z maximálnej ceny regulovanej štátom. Sociálne slabších, chronicky chorých a starších pacientov chrániť pred neúnosnými výdavkami v hotovosti. Využívať pritom najmä limity pre maximálne výdavky v hotovosti. Preferovať jednoduchú formu ochrany. Riadiť a kontrolovať zložitú štruktúru ochrany (napr. rôznu výšku limitov pre rôzne časové obdobia, tovary a služby, alebo skupiny pacientov), je totiž administratívne náročné a pre pacientov neprehľadné. Zoznam výnimiek a maximálnych limitov zverejňovať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme na internete. Súčasťou opatrenia je zavedenie ochranných stropov pre chudobných a pre finančne náročné výkony. Predpoklad INEKO je, že zavedenie ochranných stropov zníži príjmy zo spoluúčasti o 50%.

Argumenty pre

  • Dobre informovaný a motivovaný pacient dokáže zvýšiť efektívnosť celého systému financovania zdravotníctva. V prospech seba, verejných financií, poisťovní, aj poskytovateľov.

Argumenty proti

  • Spoluúčasť môže byť pre niektorých pacientov neúnosná, navyše pacienti nedokážu s informáciami pracovať rovnako kvalitne ako špičkoví odborníci, môžu preto svojimi rozhodnutiami znížiť efektívnosť systému.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-4,5

Adresát

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • Peter Goliaš:Je to kľúčové opatrenie na finančnú stabilizáciu výdavkov v zdravotníctve. Opatrenie by však malo byť prijaté súčasne so zavedením horných stropov pre spoluúčasť chrániacich pacientov pred neprimerane vysokými výdavkami s osobitným zameraním na ochranu sociálne zraniteľných skupín obyvateľstva.