Zverejniť databázu všetkých zamestnancov verejnej správy aj s ich organizačným zaradením a zodpovednosťami

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Zverejniť databázu všetkých zamestnancov verejnej správy aj s ich organizačným zaradením, zodpovednosťami a emailovým kontaktom.

Argumenty pre

  • Okrem toto, že verejnosť pozná straníckych nominantov zodpovedných za jednotlivé agendy, mala by poznať aj odborníkov, ktorí sa svojim oblastiam venujú dlhodobo.

Argumenty proti

  • Opatrenie by zbytočne zasiahlo do súkromia radových zamestnancov verejnej správy.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,0

Adresát

neurčený

Sektory