Zverejniť desať percent právnických a fyzických osôb, platcov DPH, s najnižším podielom odvedenej DPH na obrate

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Zapojiť verejnosť do kontroly odvádzania DPH. Zverejniť desať percent právnických a fyzických osôb s najnižším podielom odvedenej DPH na obrate. Cieľom je znížiť daňové úniky.

Argumenty pre

  • Problematika odvádzania a vratiek DPH je natoľko vážna, že ohrozuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. V takej situácii je legitímne zapojiť verejnosť, médiá do kontroly. Subjekty s nízkym podielom odvedenej DPH na obrate by mohli byť pod dohľadom verejnosti oveľa než sa dostanú pod kontrolu daňových úradov, skôr než ako časť "karuzelu" zaniknú.

Argumenty proti

  • Opatrenie má nenulové náklady, verejnosť len ťažko rozozná, v ktorých prípadoch ide o vyhýbanie sa plateniu DPH.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje zanedbateľný (ne)súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

3,2

Adresát

Sektor