Zverejňovať identitu odborníkov (nestraníkov) zodpovedných vo verejnej správe za kľúčové opatrenia

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Zverejňovať identitu odborníkov (nestraníkov) zodpovedných vo verejnej správe za kľúčové opatrenia.

Argumenty pre

  • Kľúčové opatrenia s pozitívnym, ale aj negatívnym dopadom sú často prezentované ako výsledok práce vlády, jednotlivých politikov alebo strán. Identifikácia skutočných autorov by zvýšila zodpovednosť kľúčových odborníkov za svoj rezort a súčasne by ich chránila pred politickými tlakmi, resp. straníckymi nomináciami. Rast odbornosti vo verejnej správy z tohto opatrenia vyplývajúci by mal pozitívne dôsledky na verejné financie.

Argumenty proti

  • Odborníci na úradoch by mohli byť mocensky tlačení do nesprávnych krokov a naopak správne kroky by aj tak neboli prezentované ako ich práca.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,5

Adresáti

Sektory